คำนวณค่างวดสมัครขอสินเชื่อ
     
 

ก้าวไปข้างหน้ากับเรา

บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มานานกว่า 30 ปี ขณะนี้บริษัทฯ กำลังขยายกิจการ และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายอัตรา ดังต่อไปนี้
  • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

  • ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมาย

  • ทนายความ

  • พนักงานกฎหมาย และบังคับคดี

  • พนักงานเร่งรัดหนี้สิน

  • พนักงานธุรการ

  • พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ (เช็คเกอร์)

  • พนักงานกฎหมาย/บังคับคดี

 
     
หน้าที่ 1 จาก 2 [9 รายการ]